Praktický lékař MUDr.Horová - aktuální ordinační dobu naleznete na webových stránkách lékaře www.praktikmikulov.cz

  

 

Urologická ambulance MUDr. Hajný - DOVOLENÁ - 1.7.-15.7. včetně

 

 

Chirurgická ambulance MUDr. Albrecht - DOVOLENÁ - 24.-28.6.; 24.6. A 28.6. 7:00 - 12:00 přítomna sestra, provede domluvené převazy, akutní stavy ošetří PL či chir. amb. v Břeclavi