Praktický lékař- MUDr.Horová- od 12.8. do 16.8. (včetně) dovolená. Zástup: MUDr.Šimek, Piaristů 23, tel: 519 513 131 

Ortopedie- MUDr.Chmurovič- od 12.8. do 16.8. dovolená

Diabetologie- MUDr.Brada- 23.8. dovolená

Hepatální poradna- MUDr.Měšťánková-  2.9. dovolená

 

 

 

 

 

Praktický lékař - MUDr.Horová - během prázdnin ambulance v úterý od 14:00 hod.

 

Upozornění: Urologická ambulance byla přestěhována na konec chodby (vlevo- stávající ambulance Proktologie)